tehnobiro inzenjering
  Početak     |     Profil     |     Delatnosti     |     Reference     |     Zaposlenje     |     Aktuelnosti     |     Kontakt

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

REFERENCE - KOTLOVSKA I TERMOENERGETSKA POSTROJENJA

 1. AIK "SENTA" Kotlarnica - krajnjeg kapaciteta 160 t/h, pritiska p = 39 kp/cm2, t = 450 0C i 80 t /h sa p = 27 kp/cm2, t = 400 0C sa skladištem mazuta od 5000 m3, turbine 15 MW, elektropostro. BMSR.
 2. PIK "KOVIN" Kotlarnica - krajnjeg kapaciteta 100 t/h, od cega 64 t/h sa pritiskom p = 39 kp/cm2, t = 450 0C i 36 t/h sa p = 27 kp/cm2, t = 400 0C sa skladištem mazuta u krajnjoj fazi 2 x 320 m3, turbine 15 MW.
 3. "NAFTAGAS " Novi Sad Kotlarnica - krajnjeg kapaciteta 128 t/h, pare pritiska p = 39 kp/cm2, t = 450 0 C.
 4. "YWAMA" Burma Industrijska energana sa kotlarnicom kapaciteta100 t/h, pritiska p = 30 kp/cm2, t = 420 0C sa skladištem mazuta od 5000 m3, turbine 3 x 10 MW.
 5. IPK "SERVO MIHALJ" Kotlarnica - krajnjeg kapaciteta 230 t/h, pritiska p = 48 kp/cm2, t = 480 0C sa skladištem mazuta, svi cevovodi u toplani-energani, cevovod visokog pritiska od kotlova do turbine.
 6. IPK "CRVENKA" Kotlarnica kapaciteta 100 t/h, pritiska p = 23 kp/cm2, t = 400 0C sa skladištem mazuta 3 x 3200 m3, pretovarna stanica, turbine protutlacne 2 x 2.5 MW.
 7. Željezara "SKOPLJE" Kotlarnica kapaciteta (75 + 80) t/h, pritiska p = 59 kp/cm2, t = 500 0C sa razvodom pare. Turbine kondezacione sa oduzimanja (5,5+7,5) MW svi cevovodi visokog i niskog pritiska, elektrofilteri, hidraulicko odšljakivanje.
 8. "LOZNICA" Spoljni razvod pare i industrijskog kondezata dužine 5 x 1000 m, p =59 atp. Industrijska toplana, Kotlarnica kotlovi 2 x 12,5 x 6 = 31 t/h, pritiska p = 12 atp.
 9. "BUGOJNO" Spoljni razvod pare i povratak kondezata u dužini od 4 x 1200 m. Mazutno postrojenje 2 x 500 m3 pretovarni i distribucioni pumpi.
 10. "LETEKS" Spoljni razvod pare sa povratkom kondezata u dužini od 4 x 1000 m. Kotlarnica na ugalj (HPV).
 11. "TREPCA" Zvecan Kotlarnica 40 t/h, pritisak 37 atp, sa mlinovima na ugalj.
 12. "ZMAJ" Zemun Kotlarnica 36 t / h, pritisak 13 atp, sa razvodom pare i kondezata.
 13. "ŽELJEZARNA" Ravne Kotlarnica 25 t/h, pritisak 25 atp, 24 Gcal/h.
 14. "BARAUNI" Indija 3 x 70 t/h, pritisak 37 atp, sa mlinovima na ugalj i mazut + 2 x 15 MW turbine.
 15. "VOJVOĐANSKE ŠECERANE" (Senta, Bač, Žabalj, Kovačica, Srpska crnja, Pecinci i Kovin) Kotlarnica 2 x 50 t/h, pritisak 39 atp, na mazut sa razvodom pare.
 16. "PKB Čukarica" Kotlarnica 32 t/h, pritisak 25 atp, na mazut.
 17. "POLITIKA" Krnjača Kotlarnica 48 t/h, pritisak 13 atp, na mazut.
 18. "TE GACKO" Kotlarnica 100 t/h, pritisak 13 atp, na mazut.
 19. "BIGZ" Beograd Kotlarnica 100 t/h, pritisak 18 atp, na mazut.
 20. "HIV" Titov Veles Kotlarnica 60 t/h, pritisak 13 atp, na mazut.
 21. "TE" Bitolj Kotlarnica 65 t/h, pritisak 13 atp, na mazut.
 22. "TIGAR" Pirot Kotlarnica 40 t/h, pritisak 30 atp, na mazut.
 23. "FAMOS" Sarajevo Kotlarnica 20 t/h, pritisak 8 atp, na ugalj.
 24. 24. "BOSANKA" Blažuj Kotlarnica 25 t/h, pritisak 18 atp, na ugalj.
 25. 25. "KONUS" Slovenske Konjice Kotlarnica 12,5 t/h, pritisak 37 atp, na ugalj - mazut.
 26. "BRANKO KRSMANOVIĆ Paracin Kotlarnica 22,.5 t /h, pritisak 18 atp, na ugalj.
 27. "TO SUBOTICA" Kotlarnica 100 t / h, pritisak 15 atp, na mazut.
 28. "TE OBRENOVAC" Kotlarnica 195 t/h, pritisak 13 atp, na mazut.
 29. "TE NOVI SAD" Kotlarnica 50 t / h, pritisak 13 atp, na mazut.
 30. "SKROBARA" Jabuka Kotlarnica 36 t/h, pritisak 13 atp, na mazut.
 31. "TE NOVI BEOGRAD" Kotlarnica 25 t/h, pritisak 13 atp, na mazut.
 32. "BIP" Beograd Kotlarnica 45 t/h, pritisak 13 atp, na mazut.
 33. "BILJANA" Skoplje Kotlarnica 22,5 t/h, pritisak 13 atp, na mazut.
 34. "JUGOHROM" Jegunovci Kotlarnica 22,.5 t/h, pritisak 13 atp, na mazut.
 35. "AVALA" Beograd Kotlarnica 16 t/h, pritisak 13 atp, na mazut.
 36. "PKB" Padinska skela Kotlarnica 215 t/h, pritisak 39 atp, na mazut 2 x 1000 m3 + 2 x 6,4 MW.
 37. "EMO" Celje Toplana 20 Gcal/h, temperatura t = 170/90 0C, na mazut.
 38. "TO SEVER" Novi sad Toplana 40 Gcal/h, temperatura t = 140/70 0C, na mazut - gas.
 39. "TO ZAPAD" Novi sad Toplana 100 Gcal/h, temperatura t = 140/70 0C, na mazut - gas.
 40. " TO MEDAKOVIC" Beograd Toplana 27 Gcal/h, temperatura t = 150/90 0C, na mazut.
 41. "TO ŠUMICE" Beograd Toplana 40 Gcal/h, temperatura t = 140/70 0C, na mazut.
 42. "TO METIND" Zrenjanin Toplana 24 Gcal/h, temperatura t = 130/70 0C, na gas - mazut.
 43. TO ŽELEZNIK" Beograd Toplana 15 Gcal/h, na mazut.
 44. "TO KUMODRAŽ" Beogradgd Toplana 12 Gcal/h, na mazut.
 45. "TO BARA" Šabac Toplana 15 Gcal/h, na mazut.
 46. "TO NOVKABEL" Novi Sad. Toplana 16 Gcal/h, Kotlarnica 8 t/h, na gas - mazut.
 47. "SOKO" Mostar Toplana 22 Gcal/h, temperatura t = 170/90 0C, na ugalj.
 48. "STARA RAKOVICA" Toplana 18 Gcal/h, temperatura t = 150/90 0C, na mazut.
 49. "BRAĆA JERKOVIC" Toplana 19 Gcal/h, temperatura t = 150/90 0C, na mazut.
 50. "KIJEVO KNEŽEVAC" Toplana 10 Gcal/h, temperatura t = 150/90 0C, na mazut.
 51. "TE SENTA" Izmenjivacka stanica - dalekovod 42 Gcal/h.
 52. "MSK KIKINDA" Kotlarnica 3 x 66 t/h + 1 x 60 t/h , pritisak 77 bar, gas iz procesa.
 53. "TO BATAJNICA" Toplana 20 Gcal/h, temperatura t = 150/90 0C, na gas - mazut.
 54. "ŠECERANA" Vrbas Toplana 2 x 64 t/h, pritisak p = 39 bar, na ugalj.
 55. "TO NOVI BEOGRAD" Toplana 2 x 116 MW, na gas - mazut.
 56. "TO KONJARNIK" Beograd Toplana 1 x 116 MW, na gas - mazut.
 57. "TO KANAREVO BRDO" Toplana 2 x 58 MW, na gas - mazut.
 58. "TO MIRIJEVO" Beograd Toplana 2 x 58 MW, na gas - mazut.
 59. "TO KOSOVO B" Pomocna kotlarnica 55 t/h , pritisak13 bar, na mazut.
 60. "ALBANIJA" Kotlarnica 35 t / h , pritisak 40 bar, temperatura t = 450 0 C na ugalj.
 61. "TO CERAK" Toplana 1 x 116 MW, na gas - mazut.
 62. "TO MEDAKOVIC" Toplana 2 x 18 MW, na gas - mazut.
 63. "TO DUNAV" Toplana 348 MW, na gas-mazut
 64. "TE BITOLJ" Pomocna kotlarnica 1 x 55 t/h, na mazut.
 65. "ALŽIR", Asmidal, Arzev 2 x 50 t/h , na gas.
 66. "ALŽIR", Enip, Skigda 1 x 112 t / h , na gas - mazut.
 67. "JORDAN" APC 1 x 46 t/h, pritisak 16 bar, na mazut.
 68. "POLJSKA" Fabrika šecera 3 x 25 t/h, pritisak 40 bar, temperatura t = 450 0C, na ugalj.
 69. "VISKOZA" Loznica 1 x 15 t/h , na drveni otpad ( fluidizovani sloj).
 70. "TO MAJDANPEK" 60 MW, na mazut.
 71. TOPLIFIKACIJA GRADA MAJDANPEKA
 72. TOPLIFIKACIJA GRADA BEOGRADA - DEO
 73. IZMENJIVACKA STANICA VI BLOKA "TENT A" Obrenovac.
 74. IZMENJIVACKO PUMPNO STANICA BLOKA III, IV, V i VI sa cevnim razvodom do desne obale save u krugu Termoelektrane Nikola Tesla Obrenovac, a za daljinsko grejanje beograda.
 75. PRIJEMNO PUMPNA STANICA U TOPLANI NOVI BEOGRAD za prihvat i distribuciju toplote iz Termoelektrane "NIKOLA TESLA - A" Obrenovac, a za daljinsko grejanje Beograda.
 76. TOPLOVODI I 150 kom. toplotnih podstanica za toplifikaciju grada Beograda.
 77. Projekat ugradnje kotla 32 t/h i kotla 10 t/h u ŠECERANI "CRVENKA" U CRVENKI.
 78. "TO GORNJI ZEMUN" Beograd, snage 81 MW, na gas/mazut i parna kotlarnica 2 x 8 t/h, p = 12bar.
 79. "TO SEVER" Novi Sad kapacitet 2 x 58 MW, ložen mazutom, sa pratecom opremom.
 80. Pomoćna kotlarnica za TE "DRMNO" 2x50 t/h, pritisak, p = 25 bar, temperatura t = 260 0C, mazut.
 81. "INEP" Zemun, vrelovodna kotlarnica, 2 x 1 MW, mazut.
 82. "DIJAMANT" Zrenjanin 2 x 25/32 t/h, pritisak p = 16 bar, temperatura t = 204 0C, gorivo suncokretova ljuska - zemni gas.
 83. Zdravstveni centar "ĐORĐE. JOANOVIC" Zrenjanin 2 x 3,5 t/h +1 x 5,8 MW
 84. "MARBO PRODUCT" Backi Maglic 1×6 t/h, p=12 bar
 85. Bulevar Jna 49" Beograd, vrelovodna kotlarnica 2 x 1,16 MW, mazut
 86. TE KOLUBARA A Vreoci, Projekat rekonstrukcije instalacija bloka VI
 87. MINEL KOTLOGRADNJA Beograd, projekat rekonstrukcije kotlarnice 2×8 MW
 88. TE KOSTOLAC B, izrada tendera za kontejnersku kotlarnicu
 89. ALUMINIJUMSKI KOMBINAT SEVAL Sevojno, kotlarnica 2×1,5 MW, mazut/gas
 90. SKUPŠTINA OPŠTINE PARAĆIN, studija opravdanosti izgradnje gradske toplane 30 MW
 91. Fabrika ulja DUNAVKA Veliko gradište, projekat pretovara i skladišta mazuta
 92. TE KOSTOLAC A, tenderska dokumentacija pomoćne kotlarnice 2×50 t/h
 93. DEL JUG Beograd, kotlarnica 1×1 MW, lako lož ulje
 94. Direkcija za izgradnju BAJNA BAŠTA, projekat ugradnje kotla 1×2 t/h na ugalj
 95. Hotel SLOBODA Šabac, konverzija kotlarnice 1×1 MW, gas
 96. MILAN TOPLICA TULARE, kotlovsko postrojenje 2×1,5 MW, mazut
 97. SKUPŠTINA OPŠTINE PARAĆIN, projekat izgradnje gradske toplane 3×10 MW, gas-mazut
 98. Industrija mesa NEOPLANTA Novi Sad, kotlovsko postrojenje 1×25 t/h, gas/ mazut
 99. Fabrika ulja BANAT NOVA CRNJA, rekonstrukcija kotlovskog postrojenja 1×8 t/h+1×5 t/h, na gas, mazut i suncokretovu ljusku.
 100. TE-TO NOVI SAD, nostrifikacija tehničke dokumentacike kotla I
 101. TE-TO ZRENJANIN, idejni projekat izmenjivačke stanice 100 MW
 102. KOLUBARA UNIVERZAL VELIKI CRLJENI, kotlovsko postrojenje 2×2 t/h na ugalj
 103. Fabrika ulja DUNAVKA Veliko gradište, projekat protivpožarne zaštite rezervoara jestivog ulja
 104. JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE, TO Voždovac termička priprema vode
 105. Fabrika ulja BANAT NOVA CRNJA, konverzija kotla S1200 1×8 t/h, sa gasa na suncok. ljusku.
 106. JKP TOPLOTA UŽICE, idejni projekat TO LIPE, 24 MW na mazut
 107. JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE, TO Novi Beogard, crpna stanica vode na reci Savi
 108. JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE, TO Voždovac, studija opravdanosti ugradnje kotla 116 MW
 109. ŠEĆERANA DONJI SREM PEĆINCI, projekti rekonstrukcije šećerane u 2006. godini
 110. JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE, TO Voždovac, izmenjivačka stanica 232 MW
 111. PLIMA M KRUŠEVAC, projekat otprašivanja kotla 4 t/h na suncokretovu ljusku
 112. JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE, TO Kotež, studija opravdanosti izgradnje kotlovskog postrojenja 2×5 MW na sojinu i pšeničnu slamu
 113. RUSIJA, idejno rešenje toplane 2×58 MW, gas/mazut
 114. JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE, TO Novi Beogard, pretakalište euro dizela na reci Savi
 115. KNAUF INSULATION SURDULICA, projekat hladjenja peći za topljenje bazalta
 116. JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE, TO Konjarnik, studija opravdanosti ugradnje kotla 58 MW
 117. TE-TO S: Mitrovica, projekat pretovara, skladištenja i doziranja hemikalija
 118. JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE, TO Borča, povezivanje kotla 23 MW, gas/mazut
 119. ŠEĆERANA DONJI SREM PEĆINCI, projekti rekonstrukcije šećerane u 2007. godini
 120. JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE, TO Voždovac, kotlovsko postrojenje 116 MW
 121. JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE, TO Novi Beograd, preliminarna analiza kogenerativnog postrojenja 3×0 MW

Aktuelnosti

Unable to connect to DB: Access denied for user 'tehnobir_user'@'celeborn' (using password: YES)